skip to Main Content

Hoe maatschappelijke betrokkenheid
ons helpt te overleven

OMZIEN... naar elkaar?

Gemeenten staan midden in de samenleving en hebben zicht op maatschappelijke initiatieven, maar het omgekeerde is minstens zo waar. Dit inspirerende boek van Theo Schuyt toont dat overtuigend aan. De liefde voor onze medemens verbindt ons.

Jan van Zanen
Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Burgemeester van Den Haag

MEER... maatschappelijk betrokken?

Een must voor beleidsmakers en politici met burgerparticipatie in portefeuille; bestuurders van filantropische organisaties; mvo’ende ondernemers en filantropen; wetenschappers & studenten filantropie.

Laetitia Griffith
Toezichthouder en Commissaris

LIEFDE... voor de mensheid?

De les van het boek van Theo Schuyt:
Wanneer gaan politici eindelijk leren van de sector van filantropie? Niet praten maar doen.

Charles Groenhuijsen
Schrijver, Spreker & Presentator

NIEUW... sociaal contract?

Filantropie is volgens Theo Schuyt een universeel sociaal arrangement dat ons -letterlijk- helpt om te overleven. Wie knel komt te zitten en geen hulp kan verwachten van markt (inkomen) of overheid (uitkering of zorg), valt terug op familie en vrienden. Ontbreekt zelfs dat allerlaatste vangnet, dan resten er gelukkig nog filantropische organisaties. Filantropie vervult een maatschappelijke systeemfunctie: het behouden en versterken van gemeenschapszin. Het biedt structuur voor onderlinge verbinding en is met zijn vrijwillige (im)materiële steun het cement van burgerbetrokkenheid. De holistische aanpak van het boek is tevens de opmaat naar een nieuwe wetenschappelijke discipline: de filantropologie.

Boom uitgevers Amsterdam  |  ISBN 9789024432431  |  € 24,90

Maatschappelijke betrokkenheid vraagt om échte betrokkenheid van iedereen.

©De Mooilichterij

Als wetenschapper startte Theo Schuyt in 1995 het onderzoek Geven in Nederland. Inmiddels is de uitgave over 2020 verschenen. Hij werd in 2001 aan de VU -als eerste in Europa- benoemd tot hoogleraar filantropie. Hij is een veelgevraagd spreker en geeft geregeld zijn opinie over filantropische kwesties in de media. Schuyt is tevens President van het European Research Network on Philanthropy.

Contact  ›
Back To Top